Hacienda somos todos?

Quan veig al meu fill fent mans I mànigues cada final de trimestre per pagar els impostos del seu petit negoci I com en son de ràpides les reaccions de l’AEAT en el cas de que hi hagi el mes mínim endarreriment en els pagaments i/o la tramesa de les diferents declaracions, no em puc imaginar com han estat de “negligents” aquells que s’han deixat de cobrar 15.000 milions d’euros a tota una llista llarga de persones, dels que se saben els noms, cognoms I NIF. Alguns d’ells encara son “referents” en els mitjans de comunicació I no estan empresonats. ¿Que passa aquí?. Vista la llista dels “morosos” (vaja un eufemisme que han trobat) el Montoro ha aconseguit confirmar el que tothom sospitava: Aquí nomes paguem els “innocents”.