I...que hi diu El Rei?

Escrit al meu blog, el 23-11-2011. Ara crec que torna a tenir vigència i crec que el que jo proposava que fes el Rei Juan Carlos l'any 2011, ara ho hauria de fer el nou Rei Felipe, si és que vol estar legitimat per alguna cosa mes que per ser net polític del Generalisimo Franco.

"El que ineludiblement ha de fer el Rei, en aquest moment, es convocar a tots els partits i endegar una Comissió de Reforma Constitucional, d'on ha de sortir una proposta d'esmena de l'actual Constitució, a fi d'adequar, d'una forma totalment democràtica, amb referèndum inclòs, el sistema de convivència entre els diferents països de l'Estat Espanyol. Es allò que deia el Sr. Adolfo Suarez: “Trasladar al mundo legal aquello que, a nivel de la calle, ya se admite como normal”.

Ara ja no hi ha cap excusa per no fer-ho. Hem superat el franquisme, l'anti-franquisme i el post franquisme i no podem estar tota lla vida esperant no se que per abordar aquest gran tema. No podem esperar, de cap manera, que això ho esmeni una guerra, ni que ens salvi cap banda terrorista, ni es admissible la passivitat dels que “ja hi van be”.

Hem de fer que tots ens sentim espanyols de cor, formant part realment d'un projecte comú, sota una bandera que ens representi a tots, amb un himne que el puguem cantar amb qualsevol idioma que ens hagin ensenyat els nostres pares, sentint legalment nostres totes les histories, tradicions, cultura, llenguatge, etc. de tots els països que avui constitueixen aquest Estat, ja que d'una forma natural ja ho son de nostres.

Si El Rei va ésser capaç de liderar la transició, a partir del 1975, ara l'hi torna a tocar, a ell personalment, o al seu fill, que per això l'hem educat i mantingut, que es posi les piles de cara a bastir l'Estat Espanyol en el que tots volem viure-hi lliurament".